Oefening op bewijzen met congruente driehoeken (4)

Onderwerp:
Driehoeken
De hoogtelijn h uit de top A van een gelijkbenige driehoek ABC is tevens de bissectrice van de tophoek. Bewijs dat. Het 'Gegeven' en het 'Te bewijzen' heb je reeds gekregen. Vervolledig indien nodig de tekening en stel het bewijs op. (Je kunt het bewijs maken met behulp van GeoGebra ofwel op een kladblad.)