Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Räta linjens ekvation kopplat till olika situationer

Testa att ändra m-värde respektive k-värde. Vilka iaktagelser kan du göra? Går det att likna m-värdet med något startvärde kopplat till verkliga situationer och varför?