Konstrukcija trokutu opisane kružnice

Zadatak

Konstruirajte kružnicu opisanu trokutu slijedeći dolje dane korake.

Proučite konstrukciju...

Pokušajte sami...

Upute

1.Toolbar ImageOdaberite alat Mnogokut. Uz pomoć tri klika unutar Grafičkog prikaza nacrtajte trokut ABC po volji. Trokut dovršite ponovnim klikom na prvi vrh A.
2.Toolbar ImagePomoću alata Simetrala dužine konstruirajte simetralu dviju stranica trokuta označavajući ih jednu po jednu. Savjet: Alat Simetrala dužine možete pronaći u skupini alata sa specijalnim pravcima (četvrta skupina alata s lijeva).
3.Toolbar ImageKonstruirajte sjecište D dviju simetrala. Savjet: to možete učiniti označavajući redom dvije simetrale ili izravnim klikom na sjecište.
4.Toolbar ImageKonstruirajte kružnicu sa središtem u točki D kroz jedan od vrhova trokuta ABC. Savjet: Prvo označite točku D, a zatim bilo koji vrh trokuta (npr. točku A).
5.Toolbar ImagePomoću alata Pomicanje povlačite vrhove trokuta i kako biste provjerili točnost svoje konstrukcije.