Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

INCENTRE i bisectrius.

Image

Trobar INCENTRE

1r.- Dibuixar un triangle (polígon) 2n.- Dibuixar les bisectrius de cada angle del triangle. 3r.- Determinar el punt d'intersecció de les bisectrius. 4t.- Dibuixar la circumferència de major radi amb centre el punt d'intersecció i que estigui continguda dintre del triangle.

Qüestió:

Què és la BISECTRIU?

Marqueu on calgui
  • A
  • B
Comprova la meva reposta (3)

Qüestió:

Com s'anomena el punt d'intersecció de les bisectrius d'un triangle?

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
Comprova la meva reposta (3)