Približna konstrukcija broja pi (Hobson, 1913.)

Engleski matematičar Ernest William Hobson (1856.-1933.) je u svom radu "Squaring the Circle" (objavljeno 1913.) predstavio sljedeću približnu konstrukciju broja . Koristeći sljedeći interaktivni uradak i traku za korake konstrukcije, pratite konstrukciju korak po korak.
Konstruirajte u svojoj bilježnici prateći konstrukciju! Pokušajte sami izračunati približnu vrijednost broja koja se dobije ovom konstrukcijom!