Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Wat zijn GeoGebra Wiskunde Apps?

Afhankelijk van het soort wiskunde waarvoor je GeoGebra wil gebruiken, kan je een van de standaard  Wiskunde Apps selecteren(b.v.,  Grafisch rekenaparaat,  Meetkunde, Rekenblad,  CAS,  3D Tekenvanster en  Waarschijnlijkheidsrekenen). Elke  Wiskunde App toont de Vensters en andere schermelementen die het meest relevant zijn voor het deze wiskundetoepassing.

Een WIskunde App selecteren

Je kunt naar een andere Wiskunde App overschakelen via de knop  Menu in de rechterbovenhoek van het GeoGebra scherm, waarin je de gewenste Wiskunde App you kunt selectern in het menu  Wiskunde App.