Kondenzátor a váltóáramú áramkörben - fázisviszonyok

A valódi kondenzátort kapacitív reaktancia és ohmikus ellenállás jellemzi. Ha váltóáramú feszültségforrás szinuszos feszültségét kapcsoljuk a kondenzátor sarkaira, akkor a rajta átfolyó áram fázisa sietni fog a sarkain levő feszültséghez képest. A fáziseltolódás növekedésével a leadott teljesítmény csökken.
Az animáció bekapcsolása a jelölő négyzet aktiválásával és a t csúszkára való kattintással történik.