Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Konštrukcia trojuholníka usu (úvod) - zskomsab

Author:
zskomsab
Zostrojenie trojuholníka ABC, ak je daná dĺžka strany c = 5 cm a uhly α = 55°, β = 68°. Kliknite na prehrávanie a sledujte priebeh konštrukcie.