Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Juuri 4 Luku 1.3 Digijohdanto

a) Vertaa vektorien ja pituutta ja suuntaa. Miten luvulla kertominen muuttaa vektoria? b) Kuvaile sanallisesti, millä tavalla vektorit 2, 0,5 ja -3 ovat erilaisia kuin vektori .