Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Fourierov red funkcija

Pomičite k za povećanje broja članova reda. Desnim klikom na zeleni graf možete redefinirati zadani red funkcija tako da u skočnom izborniku odaberete Svojstva. U polje Definicija u izrazu

Niz[(-1)^n sin(n x) / n, n, 1, k]

mijenjate prvi izraz do zareza. Riječ je zapravo o GeoGebrinoj naredbi oblika

Niz[ , , , ]

Funkcija F s plavim grafom je zbroj funkcija dobiven naredbom

Zbroj[NizFunkcija].