Függvény értelmezése

Az f valós változójú való függvényt az f(x)=x^2 függvényértékkel adjuk meg, és az ábrán nyomon követkető az értelmezési tartomány egy részhalmazán, az [1,6 intervallumon a függvénykapcsolat.
Látható, hogy amenyiben a függvényt leszűkítjük az adott [1,6] intervallumra, és és értéktartományát az [1,7] intervallumra, akkor a függvény,ami eredetileg sem szürjektív, sem injektív nem volt, a leszűkítésben szürjektív, de nem injektív.