Ensvinklede trekanter - intro

Forfatter
cals_1
De to trekanter ABC og A'B'C' har ens vinkler, men forskellig sidelængde. Når du varierer på k er trekanterne stadig ensvinklede. For hvilke værdier af k bliver trekanten til højre den største? For hvilke værdier af k er trekanten til højre den mindste? Du kan ændre på trekanterne ved at hive i hjørnerne