twee punten

Onderwerp:
Meetkunde
  • Versleep in het linkervenster het punt C zo dat de afstand tot het punt A maximaal is.
  • Versleep in het rechtervenster het punt D zo dat de afstand tot het punt A maximaal is.
De afstand tussen twee punten A en B op een cirkel met straal = 1 is maximaal wanneer A en B de middellijn vormen van de cirkel. Elk willekeurig punt C dat niet samenvalt met B ligt dichter bij het punt A dan het punt B. Ruimtelijk is het niet anders. De afstand tussen een willekeurig punt D en een gegeven punt A is maximaal als D samenvalt met B. De afstand tussen twee punten op een bol liggen is maximaal wanneer ze op een lijnstuk liggen met het middelpunt van de bol als midden.