Recta tangent a una corba

Donada la funció f(x)=x3-3x2+2x+2, analitzem les equacions de les seves rectes tangents. En la finestra de la dreta tenim la gràfica de la funció derivada i un punt lliscant a. Mou-lo i observa les relacions entre el seu valor, els punts trobats a f' i les rectes tangents a f dibuixades a la finestra de l'esquerra.