Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

parabola-

Animacja pokazuje, w jaki sposób zmienia się wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej, w zależności od położenia jej wykresu- paraboli. Pokazuje też zmiany wyglądu i położenia paraboli po wprowadzeniu zmian we wzorze.