Prismes i piràmides. Visualització 3D i desenvolupament pla

Aquesta construcció et permetrà disenyar prismes, piràmides i troncs de piràmide amb la forma de la base que tu decidisques. També podràs veure'n el desenvolupament pla i els elements més importants, necessaris per al càlcul d'arees i volums.
  • Dissenya els teus propis políedres de bases irregulars i observa'ls des de diferents punts de vista. Observa'n el desenvolupament pla i analitza quin tipus de polígon són les bases i les cares laterals.
  • Fes el mateix amb políedres de bases regulars.
  • Quines longituds necessites conéixer per poder deteminar l'àrea total d'un prisma? I d'una piràmide? I d'un tronc de piràmide? Organitza eixa informació en una taula.
  • Què me'n dius del volum? Quina informació es necessita ara? Fes-ne també una taula.
  • Activant la casella de control corresponent, podràs veure les longituds necessàries per a aquests càlculs. Calcula l'àrea total d'alguna d'aquestes figures i comprova'n el resultat (el programa el considerarà correcte quan l'error siga inferior a una unitat)