Šroubovice - ochrana proti zamrznutí vody

Chceme-li zabránit zamrznutí vody v potrubí, které není zakopáno v nezámrzné hloubce, musíme před příchodem mrazů vodu z trubek a hadic vypustit. Jiné řešení nabízí použití odporového vodiče zakončeného termostatem. Tento vodič se omotá kolem trubky nebo hadice. V případě, že teplota v okolí termostatu klesne pod nastavenou hodnotu např. 3oC, začne vodičem procházet elektrický proud. Ten způsobí, že se vodič zahřeje a začne ohřívat i trubku s vodou. Po dosažení jisté nastavené teploty, např. 10oC, termostat vypne elektrický obvod a proces se opakuje. Na následujících obrázcích je vyobrazena část přívodní hadice a barevný provázek, který symbolizuje odporový vodič.
Image
Nyní navineme provázek na hadici stejně, jako bychom navíjeli vodič. Prostorová křivka, která takto vznikne, je právě šroubovice. V následující kapitole se seznámíme s tím, jak tuto křiku popsat a vymodelovat matematicky.
Image