Parabler

Författare/skapare:
Edward
Område(n):
Parabel
En parabel med geogebra. 1) En punkt A som blir brännpunkten 2) Två punkter B och C som definierar styrlinjen (a) 3) En punkt T på parabeln, med en tangent (b) 4) Brännpunkten speglades i T (A') och sedan i tangenten (b) med (A'') som resultat 5) En stråle (d) från T mot A'' skapades som ligger längs normalen till styrlinjen genom T 6) Sträckan från brännpunkten A till T (e) 7) Sträckan från T längsnormalen till styrlinjen skapades Nu är det fritt fram att flytta A,B och C eller T.