parametryzacja sferyczna

Temat:
Sfera
Materiał wyjaśnia pojęcie parametryzacji, na przykładzie parametryzacji sferycznej (parametryzacja sfery dwoma parametrami). Dla danej pary parametrów , wartość to punkt na sferze jednostkowej, leżącej na równoleżniki i południku (zgodnie z terminologią zaczerpniętą z kartografii).
Zmieniaj wartość parametów. Zobacz, jak zmienia się położenie punktu w zbiorze parametrów (prostokąt) oraz punkt na sferze, będący wartością parametryzacji. Zobacz, że parametryzacja przekształca linie proste równoległe do osi układu współrzędnych, na (pół) okręgi.