Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Párové úhly: vedlejší, vrcholové, střídavé a souhlasné

Výběrem z variant zaškrtávacích políček a kliknutím na jeden ze spodních zelených úhlů zobrazíte příslušné párové úhly.
Snaž si konstalace těchto úhlů vepsat do představivosti :-)