idealgasligningen

Idealgasligningen

Enhver gas - også en blanding af forskellige luftarter - opfylder tilstandsligningen for gasser også kaldet idealgasligningen:
p . V = n . R . T R = 0,0821 atm . L/(mol . K) = 8,31 J/(mol . K)      p er luftartens tryk i atm. V er luftartens rumfang i L n er gasmængden i mol T er luftartens temperatur i Kelvin R er gaskonstanten