Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Translacions

Per traslladar un objecte hem de fer servir l'eina "Vector entre dos punts"Toolbar Imageque fa de "guia" del moviment. Provem de fer-ho amb un exemple senzill:
  1. Crearem un cubToolbar Imagea partir de dos punts que posarem a sobre del pla base on vulguem.
  2. Dibuixarem un vector a partir de dos punts. Clicant a l'eina només ens cal assenyalar els punts a sobre del pla base.
  3. Per traslladar el cub a partir del vector haurem de fer servir l'eina "Translació segons un vector"Toolbar Image. Haurem de:
  • Clicar a l'eina.
  • Seleccionar el cub a la finestra algebraica.
  • Seleccionar el vector que hem creat.
Ja hem traslladat el cub! Podeu provar de moure l'origen i l'extrem del vector per veure com es mou el cub. També podeu modificar la posició del cub.