Vinkelhalveringslinje afstand til ben

Man kan vise, at på ethvert punkt på vinkelhalveringslinjen er afstanden den samme til de to vinkelben. Begynd med at opskrive en klar definition på, hvad vi vil forstå ved afstanden mellem et punkt og en linje.
  • Undersøg om jeres definition er opfyldt i konstruktionen ovenfor.
  • Opskriv en liste over, hvad I helt sikket ved om konstruktionen.
  • Argumenter for, at de to blå linjer må være lige lange.