Εφαπτομένη οξείας γωνίας 2

Η εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας είναι ένας σταθερός αριθμός κι επομένως είναι ανεξάρτητη η επιλογή του σημείου πάνω στην ημιευθεία ΟΑ (διαφορετικά σημεία Α και Β δίνουν την ίδια τιμή στην εφαπτομένη της οξείας γωνίας). Μετακινώντας τον δρομέα α παρατηρείτε ότι αυτό συμβαίνει για οποιαδήποτε γωνία ω.