Grafiek aflezen

Auteur:
ELT
Onderwerp:
Grafiek
Hieronder zie je een grafiek van een fietstocht. Je kan zien hoeveel kilometer en na hoeveel minuten zijn afgelegd. Beantwoord de vragen onder de applet. Je kunt de rode punten verplaatsen, zodat je coördinaten precies kunt aflezen.
1) Waarom begint de grafiek op (0,0)? 2) De grafiek stopt na 90 minuten, wat betekent dat? 3) De grafiek gaat door het punt (40, ...) (vul in), wat betekent dat? 4) Tijdens de fietstocht is er een rustpauze geweest. Hoe kun je dit zien en hoelang duurde de pauze? 5) Tussen welke twee punten werd er het hardst gefietst? Hoe kun je dat zien in de grafiek? 6) Hoeveel km is er afgelegd na 70 minuten? En na 80? 7) Hoeveel km per uur werd er gemiddeld gefietst? 8) Maak de tabel die bij deze grafiek hoort. Neem voor de tijd stappen van 10 minuten.