Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Trójkąt równoboczny

Trójkąt równoboczny to wielokąt foremny (długość wszystkich boków i miara wszystkich katów jest taka sama). Dwusieczne kątów leżą na symetralnych boków i przecinają się na środku trójkąta w tym samym punkcie. Wyznaczając okrąg opisany, jak i wpisany, wystarczy wyznaczyć tylko dwusieczne lub symetralne. Okrąg opisany i wpisany w trójkąt równoboczny to okręgi współśrodkowe.