Četvrta konstrukcija trokuta

4. poučak o sukladnosti trokuta

Dva su trokuta sukladna ako se podudaraju u dvjema stranicama i kutu nasuprot duljoj od njih. Zadatak: Konstruirati trokut sukladan zadanom. Konstruira se raspoloživim alatima u desnom prozoru prema skici u lijevom prozoru. Duljine stranica i veličina kuta zadaju se upisujući oznake sa skice u dijaloška polja.
Na raspolaganju su svi raspoloživi alati programa. Ispod jedne ikone nalazi se skup srodnih alata, odaberi onaj koji odgovara tvojoj namjeri. Konstruiraj trokut i provjeri njegovu sukladnost sa zadanom skicom.