Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Bod vně kružnice + 2 sečny

Hypotéza:

Věta 2.:

Je dána kružnice a její libovolný vnější bod M. Bodem M veďme dvě libovolné sečny AB a CD. Potom platí:

|MA||MB|=|MC||MD|

Neboli: Obsahy obdélníků tvořených úseky sečen jsou shodné.

Důkaz: