Olika typer av vinklar

Författare/skapare:
Anders Hultberg

Ange olika vinklar

En rät vinkel är alltid 90 grader?

Markera ditt svar här

Ange olika vinklar

Ge exempel på en eller flera vinklar som är trubbig(a):

Markera ditt svar här

Ange olika vinklar

Ge exempel på en eller flera vinklar som är spetsig(a):

Markera ditt svar här