Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Midtnormalene og den omskrevne sirkel

Fremgangsmåte

1. Lag en vilkårlig trekant ABC 2. Konstruer midtnormalene på AB, BC og AC 3. Marker skjæringspunktet D mellom de tre midtnormalene 4. Konstruer en sirkel i D med radius til et tilfeldig hjørne 5. Sirkelbuen g går nå gjennom alle tre hjørnene til trekant ABC