Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening Hoppescheuten

X = de lengte in mm van een willekeurige hoppescheut van klasse 1; We veronderstellen dat X normaal verdeeld is met verwachte waarde en standaardafwijking 10 mm. het steekproefgemiddelde is dan eveneens normaal verdeeld met verwachte waarde en standaardafwijking 1. H0: = 100; 2. Ha: 100; 3. = 0.1; Verander de mu-waarde om de power en de powerkromme te ontdekken bij een tweezijdige toets.