Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Sistema 1

El següent exercici el pots resoldre plantejant un sistema d'equacions.

Fixa't que mentre que el temps transcorregut és el mateix per a tots dos vehicles, la distància recorreguda pel vehicle 1 és igual a la distància recorreguda pel vehicle 2 més 300 km. Així doncs utilitzarem incògnites " t " per representar el temps i " x " per representar l'espai recorregut pel segon vehicle ( el que circula a menys velocitat)
Seguint les indicacions tindrem: Distància recorreguda pel vehicle 2 durant el temps que circula: x = 15·t Distància recorreguda pel vehicle 1 durant el temps que circula: 300 + x = 45·t (recorda que ha de fer 300 km més que el vehicle 2 per tal d'atrapar-lo) Les dues equacions formen el sistema que si el resols et donarà la solució que et mostra aquesta activitat feta amb el GeoGebra