חוצי זוויות של זוויות צמודות

material.authors
doritc
זוויות ACE ו-ECB הן זוויות צמודות. FC חוצה את זווית ACE . GC חוצה את זווית ECB . א. מהי הזווית בין חוצי הזוויות? (מדדו את הזווית או חשבו אותה) ב. הוכיחו את מה שמצאתם בסעיף א.