Ostrosłup ścięty o podstawie trójkąta

Autor:
Jerzy Mil
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie. Suwaki a oraz h to odpowiednio długość krawędzi podstawy i wysokość ostrosłupa przed ścięciem. Zmiana położenia punktów A,B,C zmienia położenie płaszczyzny cięcia. Odpowiednie pole wyboru pozwala je ukryć.