Gràfica d'una funció polinòmica de segon grau

Autor:
control
REPRESENTACIÓ FUNCIÓ POLINÒMICA DE SEGON GRAU Moveu els punts lliscants corresponents als paràmetres a, b i c per tal que prenguin els valors desitjats de la funció.Observeu la gràfica de la funció que s'obté. Podeu desplaçar també l'abscissa del punt A i veureu les diferents imatges de la funció