Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Derivaatta sekantin kulmakertoimena

Funktion derivaatta pisteessä on 1) funktion muutosnopeus pisteessä 2) tangentin kulmakerroin pisteessä Tutkitaan nyt tangentin kulmakertoimen määräämistä laskennallisesti sekantin kulmakertoimen avulla.
  1. Miten sekantin kulmakerroin liittyy tangentin kulmakertoimeen?
  2. Mikä ongelma ilmenee, kun yrittää määrittää tarkasti tangentin kulmakerrointa sekantin kulmakertoimen avulla?
  3. Miten tämän ongelman voisi ratkaista?