X(1508) 2nd Morley-Gibert point

Onderwerp:
Coördinaten

2nd Morley-Gibert point

P, the 2nd Morley-Gibert point is constructed as follows:
  • Construct the 1st Morley adjunct triangle A'B'C'. Note that unlike the first Morley triangle, the first Morley adjunct triangle is not equilateral.
  • Construct the excenter triangle A''B''C''.
  • The lines A''A', B''B', and C''C' concur in P, the 2nd Morley-Gibert point and X(1508).
The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

2de punt van Morley-Gibert

P, het 2de punt van Morley-Gibert, construeer je als volgt: De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.