Teorem o obodnom i središnjem kutu

Neka se točke nalaze na istoj kružnici. Razmatramo kutove nad istim lukom . Kut nazivamo središnjim kutom (jer je vrh kuta u središtu kružnice), a kut obodnim kutom (jer je vrh kuta na obodu kružnice). Pogledaj zadatke ispod uratka.
U ovom uratku možeš mijenjati položaj točaka A, B i C te duljinu polumjera kružnice. Pritom se mijenjaju i mjere središnjeg i obodnog kuta. U kakvom su odnosu mjere središnjeg i obodnog kuta? Vrijedi li taj odnos uvijek? U bilježnici konstruiraj ono što vidiš u dinamičnom uratku te zapiši zaključak.