Talesov poučak

Dva paralelna pravca a i b presijecaju krakove kuta p i q s vrhom V. Može se pomicati sve točke osim točke B', koja nije slobodna da bi pravci a i b ostali paralelni. Duljine dužina vidimo u posebnom lijevom prozoru, ali i na crtežu u desnom prozoru.
1. Napravi bilo kakav međusobni položaj krakova p i q, zatim pomiči točke A, A', i B po krakovima, a zatim prijeđi na usporedbu omjera duljina. 2. Izračunaj omjer VA : VB. Klikni na dugme Unos u apletu. Klikni na dužinu VA u lijevom ili desnom prozoru. Upiši znak / za dijeljenje i klikni na dužinu VB. <Enter>. Dobiveni omjer vidi se u lijevom prozoru. 3. Isto napravi da dobiješ omjer VA' : VB'. 4. Što primjećuješ kada usporediš ta dva omjera? Vrijedi li tako uvijek bez obzira na položaj krakova i točaka po njima? Napomena: za ponovno pomicanje točaka klikni na strelicu u alatnoj traci. 5. Kako bi se u obliku razmjera moglo simbolički zapisati otkriveno svojstvo? Zapiši u bilježnicu. 6. Izračunaj omjer AA' : BB'. Usporedi s već dobivenim omjerima. 7. Zapiši zaključak u obliku razmjera? 8. Vrijedi li još koji razmjer s nekim drugim veličinama? Šime Šuljić, Izrađeno programom GeoGebra