Thí nghiệm gieo đồng xu

Author:
Ton Tu

Lưu ý:

- Sử dụng chuột để kích vào các nút "Gieo một lần", "Gieo 10 lần", "Gieo 20 lần" để quan sát thí nghiệm. Nếu bạn muốn thực hiện lại thì kích nút "Thiết lập lại". - Bạn có thể thay đổi xác suất xuất hiện mặt sấp bằng cách kéo thanh trượt. Khi p=0.5 tức là ta có đồng xu cân đối đồng chất. - Khi biểu đồ có chiều cao vượt quá khung hình, bạn kích chuột phải vào nền, chọn xAxis:yAxis với tỉ lệ cao hơn như 1:100, 1:200,... - Các kết quả thực nghiệm sẽ được minh họa bởi hình vẽ và bảng thống kê như hình trên.