Deskriptiv modellering

Regression som hjælpemiddel

Vi skal se på tre typer koordinatsystemer, og hvilke funktionstyper, der giver lineære grafer i hvert af de tre:
  • Almindeligt rektangulært koordinatsystem (millimeterpapir)
  • Enkeltlogaritmisk koordinatsystem, hvor førsteaksen er logaritmeret (enkeltlogaritmisk papir).
  • Dobbeltlogaritmisk koordinatsystem, hvor begge akser er logaritmeret (dobbeltlogaritmisk papir).
Du kan benytte en udskrift af dette A4-arbejdsark eller andet papir.