Planckov zakon zračenja

Autor:
nedeljko
Pomoću klizača mijenjajte temperaturu i promatrajte kako se mijenja graf. Pomoću potvrdnih okvira možete uključiti prikaz Jeans-Rayleighova zakona koji vrijedi za male frekvencije, odnosno velike valne duljine, Wienova zakona koji vrijedi za visoke frekvencije, odnosno male valne duljine. Planckov zakon sadrži oba ova zakona kao posebne slučajeve. Također možete vidjeti i Wienov zakon pomjeranja, koji povezuje temperaturu crnog tijela i valnu duljinu pri kojoj je intenzitet zračenja maksimalan. Ukupnu gustoću energije za sve valne duljine dobijemo kao površinu ispod grafa (uključite potvrdni okvir u)
Kako se mijenja valna duljina pri kojoj je intenzitet zračenja maksimalan ako temperaturu povećavamo, odnosno smanjujemo?