Kiivsirged

Autor Jane-Albre Andersen

Slaidiga saab näidata, kuidas asetsevad kiivsirged ruumis üksteise suhtes. Üks sirgetest asub tasandil. Tasandit on võimalik liugurite Pöörake teljestikku abil pöörata. See võib luua joonisest parema ruumilise ettekujutuse. Tasandil asetseva sirge asukohta on võimalik muuta, seda tähistava lõigu otspunktist lohistades. Teist sirget t saab liigutada liuguri Liigutage sirget t abil. Ekraanile onvõimalik märkeruudule klõpsates tuua ka kiivsirgete definitsioon.

Kiivsirged