Sinusoida

Što ćeš naučiti?

 • značenje koeficijenata
 • objasniti kako promjena koeficijenata utječe na izgled sinusoide
 • postupak crtanja grafa funkcije

Uputa

Na donjem uratku vidite iscrtan jedan dio sinusoide, nazovimo ga "osnovni" val. Prikazan je dio funkcije na intervalu . Sad ćemo vidjeti kako promjena koeficijenata utječe na izgled grafa funkcije.
 • Mijenjaj vrijednost koeficijenta . Što uočavaš? Klikni na potvrdni okvir Amplituda. Zapiši svoja zapažanja.
 • Podsjetimo se - što je to period? Kako se računa? Mijenjaj vrijednost koeficijenta . Kako se mijenja izgled grafa funckije? Klikni na potvrdni okvir Period. Zapiši svoja opažanja.
 • Podsjetimo se - što je to nultočka? Kako računamo x-koordinatu nultočke?
 • Mijenjaj vrijednost koeficijenta . Kako se mijenja graf funkcije pri toj promjeni? Zapiši svoja opažanja.

Ukratko

Koji su koraci za crtanje grafa funkcije ?
 1. Odredi amplitudu te iscrtkaj pravce
 2. Odredi period funkcije (podsjetnik: )
 3. Odredi "prvu" nultočku (podsjetnik )
 4. Odredi "treću" nultočku (podsjetnik )
 5. Odredi "drugu" nultočku (razmisli - zašto je ona točno između "prve" i "treće"?)
 6. Odredi vrijednost x za koju se postiže minimum i maksimum (razmisli - zašto ih računamo kao aritmetičku sredinu?)
 7. Ucrtaj nultočke te minimum i maksimum
 8. Poveži "osnovnim" valom
 9. "Produži" s obje strane da dobiješ graf tražene funkcije