Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Parkietaże 3

  1. Czy potrafisz pokryć płaszczyznę pięciokątami foremnymi?
  2. Jeśli tak, to ile pięciokątów spotyka się w jednym wierzchołku?
Wskazówka: Każdy z wielokątów możesz przesuwać - przeciągając myszką niebieski punkt, i obracać - przeciągając punkt zielony.