Využití pythagorovy věty

Autor:
whipstaff
Úkolem je nalézt délku a, za předpokladu, že máme vzorec, který a popisuje a známe délky stran c a b: 1) narýsujeme si úsečkuý AB 2) úsečku AB použijeme jako průměr Thaletovy kružnice 3) poté si kdekoli na kružnici zvolíme bod C 4) A spojíme s C a B taktéž a tak nám vznikne strana a v trojúhelníku ABC pomocí Thaletovy kružnice a využití Pythagorovy věty.