Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

groep pmg (v)

Image
De groep pmg (v) heeft
  • evenwijdige spiegelassen, die nu niet evenwijdig met de schrijfrichting lopen, maar loodrecht hierop
  • rotatiesymmetrieën over 180°
De basisvorm om de vlakvulling te realiseren, bestaat naast het basismotief uit drie transformaties van dit basismotief, verkregen door spiegeling en rotatie.