Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Recta_Euler

Mou lliurement els vèrtexs del triangle, ABC, i observa com canvien les altures, els mediatrius i les mitjanes. Els punts on es tallen estan aliniats sobre la recta d'Euler
El circumcentre, el baricentre i l'ortocentre de qualsevol triangle sempre estan aliniats. La recta que els conté s'anomena recta d'Euler. La distància entre l'ortocentre, O, i el baricentre, G, és doble a la distància entre el baricentre i el circumcentre, C.