Karmaşık Sayılar

Yazar:
user1250
1)z_1=3+5i , z_2=-2+i , z_3=1-i , z_4=3-3i standart biçimde verilen karmaşık sayılarını karmaşık düzlemde gösteriniz. 2)Bu sayıların 0+0.i noktasına olan uzaklığı hakkında ne söyleyebilirsiniz? z=a+bi noktasının 0+0.i noktasına uzaklığı hakkında ne söyleyebilirsiniz? 3)Verilen noktaların orjine uzaklığını belirtmek için çizilen doğruların reel eksen ile yaptığı açılar hakkında ne söyleyebilirsiniz? z=a+bi noktası için genellemeye ulaşabilir misiniz? 4)Verilen karmaşık sayıları z=(r,θ) şeklinde ifade edebilir miyiz? Bu şekilde verilen sayıları düzlemde ifade edebilir miyiz? 5)Karmaşık sayıları başka hangi şekilde ifade edebiliriz? Verilen karmaşık sayıları z=r.(cosθ+i.sinθ) yazabilir miyiz?