Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

GGBmOOC - Inspiration

Författare/skapare:
Håkan Elderstig
Först en samling inspirationsmaterial till en kurs. Därefter de OER vi producerat i kursen. Vi kommer att skapa lärobjekt för alla centrala moment i Ma1C.
GGBmOOC - Inspiration

Innehåll